THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CHÀO THU VI VU BAY NHÓM

08:32 17/09/2022

Cotruong xin trân trọng thông báo tới Quý Đại lý chương trình “Chào Thu vi vu bay nhóm”

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

                                  CHÀO THU VI VU BAY NHÓM

 

Kính gửi: Quý Đại lý,

Cotruong xin trân trọng thông báo tới Quý Đại lý chương trình “Chào Thu vi vu bay nhóm”

Thông tin chi tiết như sau:

-       Nội dung: Giảm 25% cho nhóm 2,3 khách

                  Giảm 33% cho nhóm từ 04 khách trở lên

-       Thời gian áp dụng: Từ 16/9/2022 đến hết 15/10/2022

-       Đường bay áp dụng: HANCXR, CXRSGN, HANDLI, SGNDLI, HANPQC, HANUIH, SGNPQC, VIIBMV, HPHCXR, DLIDAD, HPHDAD, HPHPQC, HPHUIH, DADPQC, VIIDLI, PQCVCA, HANVCA, HANDAD, HANVDH, v.v

-       Hạng vé áp dụng: Economy Saver Max/Saver.

-       Thời gian bay áp dụng: Trong giai đoạn từ 16/09/2022 – 28/12/2022

Trân trọng thông báo và cảm ơn!

Hotline: 1900 4745 090 2299 161 093 2299 161