📌Nâng hạng thẻ để tận hưởng ưu đãi của VNA

10:29 28/02/2021

↗️Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các chuyến bay bị cắt giảm. Khi hạn chế dịch chuyển, làm cách nào để nâng hạng thẻ Bông Sen Vàng?



Có nhiều giải pháp khác để nâng hạng thẻ và tận hưởng ưu đãi của VNA.
➡️Mua dặm/chặng bay xét hạng
Hội viên có thể mua thêm dặm/chuyến bay xét hạng từ Chương trình Bông Sen Vàng để nâng hạng thẻ theo mức giá sau:
Tại Việt Nam: 2.350.000 đồng/1.000 dặm hoặc 1 chuyến bay
Thị trường ngoài Việt Nam: 100 USD/1.000 dặm hoặc 1 chuyến bay
➡️Chuyển đổi dặm thưởng sang dặm/chặng bay xét hạng
Hội viên được quyền chuyển đổi từ dặm thưởng đã tích lũy trong tài khoản sang dặm/chặng bay xét hạng để nâng hạng thẻ Bông Sen Vàng với đơn giá chuyển đổi:
15.000 dặm thưởng = 1.000 dặm xét hạng hoặc 1 chặng bay xét hạng