HÃY SẴN SÀNG HÀNH TRANG TỚI 𝓜𝓞𝓢𝓒𝓞𝓦 NGÀY 𝟏𝟓/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏

21:12 07/10/2021

𝐇𝐀𝐍𝐎𝐈 - 𝐌𝐎𝐒𝐂𝐎𝐖

 

✈️ 𝐕𝐍𝟔𝟑

⏱ 𝟐𝟑:𝟑𝟎 - 𝟎𝟓:𝟏𝟎+𝟏

📌 Chuyến bay KHÔNG protect khách ngang hạng và KHÔNG bán: hành lý trả trước, hành lý tính cước, hành lý đặc biệt, hành lý ưu đãi theo tiêu chuẩn hội viên Bông Sen Vàng

📌 Tiêu chuẩn hành lý ký gửi miễn cước cho mỗi hành khách quy định như sau: Thương Gia – 01 kiện 32kg, Phổ Thông – 01 kiện 23kg.