"CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG - YÊU LÀ PHẢI TỚI"

14:34 16/12/2018

1. Thời gian khuyến mãi: 12-13-14/12/2018 (12h -14h mỗi ngày) 2. Giá vé khuyến mãi:  Chỉ từ 0 đồng/vé (chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí khác)

3. Số lượng mở bán tối đa: 3.000.000 vé

4. Hành trình bay:

Tất cả đường bay trong nước và quốc tế khác

5. Thời gian bay:

- Đường bay quốc tế: 1/1/2019 - 30/11/2019

- Đường bay trong nước: 1/1/2019 - 30/03/2019

(trừ ngày lễ tết theo quy định)

. Điều kiện vé:

- Đổi tên: không áp dụng

- Hoàn vé: không áp dụng

- Đổi ngày bay, hành trình: được phép, đóng lệ phí và chênh lệch giá vé theo điều kiện vé Promo