Chính sách về hủy đặt vé, thay đổi thông tin vé và hoàn trả tiền

23:25 13/06/2019

1. Chính sách hủy vé máy bay

Theo quy định của hãng hàng không về quy định Hủy vé 

2. Chính sách hoàn tiền

Theo quy định của hãng hàng không về quy định hoàn vé 

ĐIỀU KIỆN HOÀN, ĐỔI VÉ CỦA CÁC LOẠI GIÁ

             

LOẠI GIÁ

HOÀN VÉ

THAY ĐỔI

J - C

300.000vnd/lần

Miễn phí

D

300.000vnd/lần

M/S

300.000vnd/lần

Miễn phí

JH

Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé

300.000vnd/lần

Vào/Sau ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé

600.000vnd/lần

MH/SH

Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé

Được phép, phí 300.000 vnd/1 lần

Vào/Sau ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé

Được phép, phí 600.000 vnd/1 lần

K/L/Q/N/R/T

Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé

Được phép, phí 300.000 vnd/1 lần

Vào/Sau ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé

Được phép, phí 600.000 vnd/1 lần

G/A/E /P

Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé

Không được phép

Được phép, phí 600.000 vnd/1 lần

Vào/Sau ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé

Không được phép

 

-  Để yêu cầu hoàn tiền, Thành viên liên hệ với COTRUONG.vn bằng bất kỳ cách nào dưới đây:

  • Website: http://COTRUONG.vn 
  • Gọi điện:  090 2299 161 -  093 2299 161  (Thành viên sẽ phải trả cước điện thoại)
  • Qua e-mail:  contact@COTRUONG.vn

-  COTRUONG.vn cam kết cung cấp cho Thành viên một quy trình hoàn tiền đơn giản và hiệu quả. Vui lòng lưu ý rằng việc hoàn vé trong mùa cao điểm, trong thời gian hiệu suất sử dụng vé máy bay cao, trong thời gian các hội nghị hoặc hội chợ thương mại, hoặc không hủy vé máy bay trước ngày quy định sau khi đã xác nhận đặt vé máy bay, Thành viên sẽ có thể phải chịu PHÍ PHẠT do - đưa ra. Nếu phát sinh PHÍ PHẠT, khoản này sẽ được khấu trừ từ số tiền hoàn trả.

- Thư xác nhận của Thành viên sẽ thể hiện quy định hoàn - hủy vé máy bay

- Ngoại trừ có thông báo hủy vé máy bay với từng - cụ thể, các yêu cầu hủy vé máy bay được gửi theo các cách liệt kê ở trên. Tất cả yêu cầu hủy gửi sẽ được xử lý trong vòng 10 ngày, và tất cả PHÍ nếu có sẽ được trừ từ khoản tiền hoàn trả.

- Rút ngắn thời gian lưu lại, trong phần lớn trường hợp, sẽ được hoàn tiền trong vòng 10 ngày, sau khi đã trừ các PHÍ nếu có. Nếu việc hoàn tiền cho Thành viên có khả năng lâu hơn 10 ngày, COTRUONG.vn sẽ thông báo cho Thành viên qua email khi nhận được yêu cầu của Thành viên.