BAY SINH NHẬT - NHẬN QUÀ TRI ÂN

11:11 10/08/2022

BAY SINH NHẬT - NHẬN QUÀ TRI ÂN

BAY SINH NHẬT - NHẬN QUÀ TRI ÂN

 

1. Khuyến mại đối với đường Quốc nội

Giảm 88K với hạng Economy Saver

Giảm 188K với hạng Economy Smart

 

-Đường bay áp dụng: Tất cả đường bay nội địa Bamboo Airways đang mở bán

-Thời gian bay loại trừ: Tết Dương lịch và Âm lịch 2023: 29/12/2022 - 7/2/2023

-Đường bay loại trừ: Các đường bay đi từ/đến Côn Đảo

 

2. Khuyến mại đối với đường Quốc tế

Giảm 8% hạng Economy Saver (áp dụng trên nhóm đường Châu Âu, Châu Úc, AU, Anh)

Giảm 18% hạng Economy Saver (áp dụng trên nhóm đường Đông Nam Á)

Giảm 18% hạng Business Smart và Business Flex

 

-Đường bay áp dụng: Tất cả đường bay quốc tế Bamboo Airways đang khai thác

-Thời gian bay áp dụng: 18/08/2022 đên hết ngày 26/03/2023

-Điều kiện áp dụng: Áp dụng theo điều kiện hạng giá vé đã mua