BAMBOO BAY THƯƠNG GIA - GIẢM TẸT GA

15:59 04/04/2023

Hình thức: Giảm 50% base fare/khách cho booking từ 01 khách (ADL, CHD)

Đường bay áp dụng:

HAN-VCA..v.v, HPH-SGN..v.v, SGN-THD..v.v, SGN-VII..v.v,    BMV-HAN/SGN..v.v, DIN-HAN/SGN..v.v,   
HAN-PXU/TBB/VDH/VKG/CAH..v.v,   HUI-SGN..v.v,
PXU-SGN..v.v
SGN-VCL/VDH/VDO..v.v,  BMV-VII..v.v, CXR-HPH..v.v,
DAD-DLI/HPH/PQC..v.v,  DLI-VII..v.v, HPH-PQC..v.v,
HPH-UIH..v.v, PQC-VCA..v.v

- Thời gian bán: 31/3-15/4/2023
- Hạng vé áp dụng: Business Smart, Business Flex
- Thời gian bay áp dụng: 31/3-28/10/2023
- Thời gian bay loại trừ: 27/04 - 08/05/2023, 30/08 - 05/09/2023

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸
Hotline: 090 2299 161 ☎  093 2299 161 ☎ 1900 4745