BAMBOO AIRWAYS_THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐƯỜNG BAY HÀ NỘI – CÀ MAU.

13:43 24/03/2023

Hình thức ưu đãi: Giảm nhóm từ 02 khách trở lên

BAMBOO AIRWAYS_THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐƯỜNG BAY HÀ NỘI – CÀ MAU.

 👉 Hình thức ưu đãi: Giảm nhóm từ 02 khách trở lên
 👉 Giảm 20% basefare cho hạng Economy Saver
 👉 Giảm 05% basefare cho hạng Economy Smart
 👉 Thời gian bán: 22/03 - 31/03/2023
 👉 Thời gian bay: 29/04 - 28/10/2023
 👉 Thời gian bay loại trừ: 20/05 - 15/08/2023, 30/08 - 05/09/2023

🌺 🌺 🌺 🌺 🌺
Book VÉ MÁY BAY, nhớ ngay CƠ TRƯỞNG!
www.cotruong.vn
Hotline: 090 2299 161 ☎  093 2299 161 ☎ 1900 4745