BAMBOO AIRWAYS_THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 9/9

22:16 05/09/2023

Mở bán giá từ 49k, 99k, 149k, 199k…

1.      Nội dung chương trình

-          Thời gian bán: 06/09 - 09/09/2023

-          Hình thức triển khai: Mở bán giá từ 49k, 99k, 149k, 199k…

-          Thời gian bay: 06/09 - 27/12/2023

-          Hạng vé áp dụng: Economy Saver Max.

-          Đường bay áp dụng: Ưu đãi áp dụng trên một số đường bay nội địa.

-          Kênh bán áp dụng: Tất cả các kênh bán.

2.      Lưu ý

-          Ưu đãi được áp dụng trên giá cơ sở (không bao gồm thuế, phí) và được set trực tiếp trên hệ thống.

-          Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi số chỗ ưu đãi được bán hết.

-          Chương trình này không được áp dụng kết hợp với bất kỳ chương trình khuyến mại nào khác.

-          Mọi trường hợp thực hiện thanh toán, xuất vé và thay đổi đặt chỗ sau thời gian triển khai chương trình, ưu đãi không còn hiệu lực.