BAMBOO AIRWAYS_THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BAY LỄ CHÀO HÈ

09:10 05/04/2023

Giảm 20%, 10% cho nhóm từ 2 khách trở lên

Nhóm đường bay nội địa:
- Giai đoạn bán: 03/04 – 09/04/2023
- Thời gian bay: 07/04 - 08/05/2023
- Hình thức ưu đãi:
     
 Giảm 20% cho booking nhóm từ 02 khách trở lên áp dụng cho các đường bay: VIIBMV, VIIDLI, HPHDAD, HPHPQC, HPHUIH, HPHCXR, SGNBMV, SGNPXU, SGNVDH, SGNCXR (v.v)

 Giảm 10% cho booking nhóm từ 02 khách trở lên áp dụng cho tất cả các đường bay nội địa (trừ HANSGN, các đường VCS)

- Hạng vé áp dụng: Economy Saver Max, Economy Saver
    
🍃 🍃 🍃 🍃 🍃
Book VÉ MÁY BAY, nhớ ngay CƠ TRƯỞNG!
www.cotruong.vn
Hotline: 090 2299 161 ☎  093 2299 161 ☎ 1900 4745