BAMBOO AIRWAYS - THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KÍCH BÁN CÔN ĐẢO

21:58 05/12/2022

Thời gian triển khai chương trình: 05/12 - 18/12/2022

BAMBOO AIRWAYS - THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KÍCH BÁN CÔN ĐẢO

-          Thời gian triển khai chương trình: 05/12 - 18/12/2022
-          Hình thức áp dụng: Giảm 20% giá vé cơ sở
-          Giai đoạn bay áp dụng: 04/01 - 22/01/2023
-          Hành trình áp dụng:
    Đường HANVCS; VCSHAN: Economy Saver.
    Đường SGNVCS; VCSSGN: Economy Saver, Economy Smart.
-          Điều kiện áp dụng: Theo điều kiện hạng vé đã mua.

☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Book VÉ MÁY BAY, nhớ ngay CƠ TRƯỞNG!
www.cotruong.vn
Zalo: 090 2299 161, 093 2299 161, 1900 4745

-Nhấn Quan tâm Zalo OA:
www.zalo.me/CongtyTNHH1001

Link tìm vé rẻ trong tháng bất kì
www.cotruong.vn/cheapest-in-month

Link tìm vé rẻ nhất trong 2 tuần bất kì của tất cả các sân bay
www.cotruong.vn/cheap-ticket-hunting