BAMBOO AIRWAYS - THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BÁN LỆCH ĐẦU TẾT 2023

18:39 08/11/2022

Nội dung chương trình: Giá chỉ từ 19k với chặng ngắn và 99k với chặng dài (giá basefare)

Kính gửi: Quý Đại lý,
 
Bamboo Airways (BAV) xin trân trọng thông báo tới Quý Đại lý chương trình bán lệch đầu Tết 2023, thông tin chi tiết như sau:
 
- Nội dung chương trình: Giá chỉ từ 19k với chặng ngắn và 99k với chặng dài (giá basefare)
 
- Thời gian triển khai chương trình: 08/11/2022 - 18/11/2022
 
- Thời gian bay áp dụng: 28/12/2022 - 22/01/2023
 
- Hạng vé áp dụng: Economy saver
 
- Điều kiện áp dụng: Theo điều kiện hạng vé đã mua
 
- Hành trình áp dụng:
 
Giá từ 19K đối với chặng: CXRSGN, DLISGN, PQCSGN, UIHSGN, DADSGN, BMVSGN, HUISGN, PXUSGN, VCLSGN.
 
Giá từ 99K đối với các chặng: HPHSGN, THDSGN, VIISGN, DINSGN, VDHSGN, VDOSGN.